• Digitize Hendriks
  • 024 - 75 111 90
  • info@digitize-hendriks.nl

AVG

AVG

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG zal een enorme impact hebben op organisaties als het gaat om de omgang met persoonsgegevens.

Voor wie geldt de nieuwe privacywet?

De AVG geldt voor organisaties die persoonsgegevens bewerken. Bedenk dat het inzien of opslaan van gegevens al een vorm van bewerken is volgens de AVG.

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

- versterking en uitbreiding van privacyrechten;
- meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
- dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid organisaties te visiteren en boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

In een vrijblijvend consult informeren wij uw bedrijf graag over wat er voor uw organisatie gaat veranderen.

Overgangsperiode tussen Wbp en AVG

Op 4 mei 2016 is de AVG gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De AVG is 20 dagen na deze publicatie in werking getreden. Maar de AVG is pas vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Er zit dus een periode van 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat deze daadwerkelijk van toepassing is. Deze tijd is nodig om organisaties en toezichthouders zich goed te laten voorbereiden op de AVG. Let wel: tijdens deze 2 jaar geldt in Nederland nog steeds de Wbp.

Driekwart kleinbedrijf onbekend met komst AVG

Zes op de tien mkb-bedrijven zijn er niet van op de hoogte dat ze vanaf 25 mei 2018 moeten voldoen aan nieuwe Europese privacywetgeving die tot enorme boetes kan leiden. Dat blijkt uit een peiling door MKB Servicedesk onder 3200 bedrijven. Die noemt de voorlichting door de overheid 'slecht tot heel slecht'.

Brussel heeft flinke boetes aangekondigd voor bedrijven die de wet niet naleven. Oplopend tot maar liefst 20 miljoen euro voor heel grote bedrijven of 4 procent van de wereldwijde omzet als dat een hoger bedrag is.

Voor het bewaren en verwerken van klantgegevens gaan strengere normen gelden en worden er meer verantwoordelijkheden neergelegd bij bedrijven. Daarvoor zijn technische, administratieve en organisatorische maatregelen nodig.